Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Hudkreft


Det finnes en rekke forskjellige hudkreftformer. De tre vannligste er:

Basalcellecarsinom - hvit hudkreft
Plateepitelkarsinom - hvit hudkreft
Malignt melanom - svart hudkreft
Basalcellekarsinom - hvit hudkreft

Malignt melanom - svart hudkreft
Basalcellekarsinom
Hvit hudkreft
Plateepitelkarsinom
Hvit hudkreft
Malingt melanom
Svart hudkreft eller føflekkreft
Hos eldre
På solutsatte steder
Sprer seg ikke
Hos eldre
På solutsatte steder
Kan spre seg
Også hos yngre
Alle steder, men hyppiger i solutsatte steder
Sprer seg tidlig


Basalcellkarsinom (Basaliom eller BCC) og plateepitelkarsinom (SCC) kalles begge to for hvit hudkreft. De har til felles at de er mindre farlig enn malignt melanom. Men begge vokser stadig og spiser alt opp som ligger i sin vei. Blir plateepitelkarsinomer større kan også de spre seg og være dødelig. Derfor er det for begge viktig å fjerne de mens de er små.

Malignt melanom (MM) er derimot svært farlig og sprer seg rask etter den oppnår en viss tykkelse. For spredning av malignt melanom finnes det foreløpig ingen helbredende behandling. Folk med lys hud, rød hårfarge, mange små føflekker eller store uregelmessige føflekker har økt sjanse for MM. Det er viktig å oppdage den tidlig og fjerne den raskt. Fjernes den tidlig nok vil den ikke spre seg og man blir helt frisk. 

Norge har over 1000 nye tilfeller av svart hudkreft per år og topper verdensstatistikken rett etter New Zealand og Australia. Hos kvinner under 30 år og menn under 50 år er det den hyppigste kreftformen. Hvert år stiger antallet ny diagnostisert hudkreft i Norge. Siden 50årene har den 7 - 8-doblet seg. Det gjennspeiler mest sannsynlig vårt økende ønske om å komme ut i sola. 


Les mer om det under: Sol, vitamin D og solarium. 


FARESIGNALER:

Føflekker som plutselig forandrer seg mht.: 

  • Pigmentering
  • Form
  • Størrelse
  • Kanten
  • Symptomer som kløe, irritasjon og/eller blødning.

Føflekker som er større enn 6 mm.


Les litt mer om det under siden:  Føflekker. 


For alle hudkreftformer er tidlig oppdagelse og fjerning svært viktig!