Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Dr. med. Siegfried Wenus

Dr. med. Siegfried Wenus

Medisinstudiet på Technische Universität i München.

Doktorgrad fra Ludwigs-Maximillians Universität i München.

Spesialisering på UNN i Tromsø.

Startet Føflekkspesialisten.no i 2011 og Neseklinikk.no i 2014.

Neseklinikk.no er en re operasjonsklinikk. Mer informasjon her...

Jeg har lang erfaring som Øre-, nese-, halslege fra både Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) som leder for Neselabben og fra Drammen sykehus.

Spesielle interesser  

Huden har lenge hatt min spesielle oppmerksomhet med jakt etter de beste kosmetiske resultater. Jeg prioriterer metoder som er vitenskaplig dokumentert og gi best effekt med minst mulig ubehag og bivirkninger. Min spesial interesse er fjerning av føflekker ved vanskelige områder og allikevel oppnå optimal kosmetisk resultat.

Botulinomtoxin (Botox/Xeomin) synes jeg er et spennede stoff, med sjelden bivirkninger ved riktig bruk. I en arbeidsgruppe i Tromsø var vi de første i Norge som brukte det med overbevisende resultater mot svette i ansiktet. Se artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening: Behandling av Freys syndrom med botulinumtoxin

Jeg er opptatt å bruke filler som gir gode resultater og har sjelden bivirkninger. Det er veldig gøy å kombinere filler med andre metoder for å få til optimale og lang varige forbedringer av utseende. Det er viktig å holde balansen mellom varighet av behandlingen og fare for bivirkinger. Mer om filler...

Lenge har jeg operert uttalt skjeve neser på sykehuset som trengte omfattende oppbygging. Det offentlige helsevesen skal ikke gi et tilbud på kosmetisk grunnlag og derfor ønsket jeg å tilby dette i en egen privat klinikk som åpnes i begynnelsen av 2013 i Drammen.

Ved operasjoner på nesen holder jeg fokus på både utseende og hovedfunsjonen til nesen - å kunne puste bra. Med et bredd spektrum av forskjellige metoder er det lett å finne den individuell beste løsningen. For den spesielle problemstillingen av innklapping av nesevinger har jeg utviklet en minimal invasiv operasjonsmetode med presentasjon på ØNH-foreningens høstmøte.

Jeg tilby kirurgisk korreksjon av aurikkelen - ytre øre (utstående ører). I 2005 inførte jeg den «kniveless otoplasty» av dr. Peled i Norge. For mer kompliserte tilfeller har jeg erfaring med de fleste metoder som brukes internasjonal. Se foredrag: Aurikkelplastikk - noe nytt? hold på Norges ØNH-nettundervisning.

Naturmedisinen har jeg følgt med i over 20 år og har besøkt mange forelesninger og kurs, men bruker bare det som dokumentert har effekt.

Les mer om oss.

Utdanning:

Øre-, nese-, halsspesialist og hode- og halskirurg.

Sivilingeniør

Medlem av:

Europeisk forening for plastikkirurgi (EAFPS)


Den Norske Legeforeningen (DNLF)


Internasjonal Peeling Society


Alder: 50 år

Eier:
Apolloklinikken AS 
som omfatter
Føflekkspesialisten i Drammen
Øre Nese Hals klinikken i Drammen og
Neseklinikk.no i Drammen.

Alle klinikker ligger i: 
Tollbugata 63
3044 DrammenHjemsted: Drammen/Konnerud

Kallenavn: Sigi   - kan brukes av alle!