Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Komplikasjoner ved behandling med botulinumtoxin

Ingen behandling er uten komplikasjoner. Etter enhver injeksjon kan det oppstå små blåmerker som forsvinner ila. noen dager, men kan også vare til en uke. 

Ved kosmetiske behandlinger bruker man svært små mengder, slik at generelle lammelser som ved behandling av store muskelgrupper ikke oppstår.

Svært sjelden kan noe av botulinumtoxin sige inn i naboområder. Det er først å fremst ved behandling rundt øye at øyelokket kan henge litt ned. Det kan behandles med øyedråper og problemet forsvinner til vanlig ila. 3 uker. Ved bruk av rikitg injeksjonsteknikk forbygger man problemet.

En sjelden gang ønsker man behandling med botulinumtoxin under øyet. Her er faren noe større for at nedre øyelokk blir ltt slapp i noen uker. Mengde og sted må nøye blanseres. Filler er til vanlig et bedre valg med unntak for lermus i nedre øyelokk hvor filler ikke hjelper.

Også rundt munnen må man dosere botulinumtoxin rett for å unngå en hengende leppe. Setter man botulinumtoxin på rett anatomisk sted er det svært sjelden problemer her.

I pannen er det viktig å holde seg unna den ytre og nedre delen av pannen for å unngå hengende ytre øyebrun.

Det kan alltid oppstår noen asymetrier, da ansiktene er sjelden helt symetrisk på forkant og også musklene kan ha ulik styrke fra side til side. I utgangspunkt tar man høyde for det ved behandlingen. Skulle det oppstår allikevel en asymetri, tar man kontakt og med en liten etterbehandling balanseres effekten av botulinumtoxin.

Har behandleren god oversikt over anatomien, kunnskap om botulinumtoxinsvirkning og dosering so er det en svært sikker behandling med sjeldne bivirkninger. Ellers ville vi ikke brukt det.

Tilbake til behandling med botulinumtoxin...