Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Komplikasjoner av behandling med filler


Ingen behandling er uten komplikasjoner. Etter enhver injeksjon kan det oppstå små blåmerker som forsvinner ila. noen dager, men kan også vare til en uke. 

En filler kan forskyve seg. Derfor er det viktig at man ikke maserer eller gni på det behandlete område i minst 3 uker etter behandlingen.

Svært sjelden oppstår det infekjsoner eller granulomdannelse (små kuler under huden). En generell regel er: Jo lengre en filler varer desto større er sjansen for granulomdannelse.

For å unngå dette jobber vi sterilt og rent etter kirurgiske prinsipper og bruker de beste filler tilgjengelig. I tilfelle dette skulle oppstår kan vi behandle dette. Vi tar også imot pasienter fra andre behandlere.

Få ganger har det blitt rapportert at hud har gått i nekrose - har død av etter behandling med filler i midtre del av ansiktet. Det skjer når filleren sette i eller veldig nær viktige blodkar i ansiktet. Der for er det viktig å kunne anatomien i ansiktet. Behandleren må kunne se de tidlige varselstegn som avbleking av huden og igangsette tidlig og rett behandling. I tilfelle avbryter man behandlingen, fjerner filleren med hyaluronidase (se nedenfor), maserer huden og bruker evt. Nitroglycerinsalve og antibiotikum.

Det kan også hende at man allikevel ikke ønsker den forandringen man har oppnåd med filler. Alle våre filler med unntak av Radiesse kan fjernes med en enzym som heter hyaluronidase. Vi tar også gjerne imot pasienter som ble behandlet andre steder og er ikke fornøyd med resultatet ellers har fått komplikasjoner. I det aller fleste tilfeller kan det korrigeres.

Tilbake til behandling med filler...