Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Komplikasjoner av behandling med filler


Ingen behandling er uten komplikasjoner. Etter enhver injeksjon kan det oppstå små blåmerker som forsvinner i løpet av noen dager, men de kan også vare opptil en uke. 

En filler kan forskyve seg. Det er derfor viktig at man ikke masserer eller gnir på det behandlede område i minst 3 uker etter behandlingen.

Det oppstår svært sjelden infekjsoner eller granulomdannelse (små kuler under huden). En generell regel er: Jo lengre en filler varer desto større er sjansen for granulomdannelse.

For å unngå dette jobber vi sterilt og rent etter kirurgiske prinsipper, og bruker de beste fillere tilgjengelig. I tilfelle dette skulle oppstå kan vi behandle dette. Vi tar også imot pasienter fra andre behandlere.

Få ganger har det blitt rapportert at hud har gått i nekrose - har død av etter behandling med filler i midtre del av ansiktet. Det skjer når filleren settes i eller veldig nær viktige blodkar i ansiktet. Derfor er det viktig å kunne anatomien i ansiktet. Behandleren må kunne se de tidlige varselstegn som avbleking av huden og igangsette tidlig og rett behandling. I noen tilfelle avbryter man behandlingen, fjerner filleren med hyaluronidase (se nedenfor), masserer huden og bruker evt. Nitroglycerinsalve og antibiotikum.

Det kan også hende at man allikevel ikke ønsker den forandringen man har oppnåd med filler. Alle våre fillere med unntak av Radiesse kan fjernes med en enzym som heter hyaluronidase. Vi tar også gjerne imot pasienter som er blitt behandlet andre steder og er ikke fornøyd med resultatet eller har fått komplikasjoner. I det aller fleste tilfeller kan dette korrigeres.

Tilbake til behandling med filler...