Føflekkspesialisten

Føflekkfjering og sjekk - kosmetisk ansiktsbehandling og kirurgi - og mye mer...

Sammenligning mellom radiobølge og laser

Både laser og radiobølge baserer sin virkning på oppvarming av vevet. Målet er å fjerne celler i huden som ikker er ønsket. Det viktigste er å treffe de cellene som skal bort uten å skade de normale cellene ved siden av. Her der det viktig å unngå for mye varme på siden. Da vil hudforandringen (føflekk, utvekst osv.) være borte og det vil rask danne seg ny hud uten arr.

Radiobølge har den fordelen at varmeinnvirkning til siden er ekstrem liten med under en millimeter i motsetning til laser. Radiobølge er heller ikke avhengig av at vevet er farget. Mange utvekster har ikke farge. Her er det en sammenligning av radiobølge apperatet fra Ellman, elektrokauter som ved vanlig kirurgi og de mest brukte laser.

Ved radiobølge behandling absorberer cellene energien gjennom vannmolekylenes bevegelse. Vannet utvider seg og cellene oppløses. Også blant apparater som bruker radiobølge er det forskjeller. Skaden av vevet til siden avtar ved høyere frekvens. Nedenfor er det gjort forsøk på fjenring av vev med forskjellige frekvenser. Ved lave frekvenser blir vevet ved siden til kul, det skjer ikke ved bruk av høye frekvenser (til høyre på bildet nedenfor). Snittet er også mye mer presis og glattere. 

Bemerkning: Føflekker fjernes i hovedsak ikke med skjæring hos oss, men med forsiktig oppvarning, slik at cellene løser seg opp. Bildet nedenfor er bare til demonstrasjon for å vise hvor lite vev ved siden av behandlingen som påvirkes.


Firma Ellman i USA var den første som utviklet et apparat med 4,0 MHz (fire million svingninger i sekund) og tillater ekstremt nøyaktig fjerning av vev. Noen få pionerer, blant annet dr. Samuel Nasrala i Oslo har med disse apperater utviklet en elegant og meget skånsom metode til å fjerne føflekker og hudutvekster. Vi bygger på denne metoden med radiobølge fra Ellman og driver presisjonen videre.